nghiep
Posted in Hành động Phật pháp

Ngưng tạo NGHIỆP, vậy thì NGHIỆP là gì?

Chủ đề xuyên suốt của chúng ta là “Chiến dịch Ngưng tạo nghiệp“, vậy trước hết chúng ta phải định nghĩa được khái niệm nghiệp….

Continue Reading... Ngưng tạo NGHIỆP, vậy thì NGHIỆP là gì?